انجمن پشتیبانی کانون الکترونیک

متفرقه => قطعات => نويسنده: مدیرکل انجمن در

عنوان: آی سی پروگرام شده محصولات کانون الکترونیک
رسال شده توسط: مدیرکل انجمن در
 آی سی یدکی کیتها و محصولات کانون الکترونیک

در هنگام سفارش در قسمت توضیحات ، مشخصات کیت و کد کامل کیت را قید نمایید

عدم درج توضیحات و مشخصات کیت ، منجر به برگشت آی سی از جانب شما و هزینه اضافی برای شما خواهد بود

لینک محصول  http://www.kanounco.com/index.php?cPath=5_26